استان فارس

شهر شیراز

بلوار آزادی، نبش ارم، جنب بانک ملت شعبه ارم، ساختمان اسکان ارم، طبقه همکف

تلفکس: 32250348-071